ความรักของโลกอนาคต

…….การแสดงออกทางการกระทำหรือทางกายนั้นมันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเรานั้น เป็นคนแบบไหน ต้องการอะไร หรือว่าโกรธอะไรอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ คนเราเมื่อรู้สึกยังไงก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นโดยอัตโนมัติและภาษากายก็ไม่สามารถที่จะโกหกได้เหมือนกับคำพูด
…..คือท่าเรายิ้มด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสุขแต่เราจะไปบอกเขาว่าเรากำลังมีแต่ความทุกข์ใจอย่างหนักมันก็คงจะไม่มีใครเชื่อเพราะความรู้สึกมันได้แสดงออกมาทางแววตาและการกระทำของเราแล้ว ถ้าเราอยากที่จะรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงหรือกำลังเป็นอะไรอยู่เราก็แค่สังเกตที่ท่าทางการกระทำขอกเขาที่เขาได้แสดงออกมาให้เราเห็น ภาษากายเป็นการแสดงออกที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆไม่ต้องอธิบายออกมาให้มันยืดยาว แต่มันก็สามารถที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าคนๆนั้นต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร
…….หรือไม่พอใจอะไรอยู่ ณ เวลานั้น เมื่อภาษากายมันสามารถที่จะสื่อสารออกมาให้คนอื่นรู้ได้ว่าเรารู้สึกยังไง เราก็ควรที่จะรู้จักการระมัดระวังการแสดงออกของเราเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นหรือต่อหน้าสาธารณะชน เพราะต่อให้เราพูดได้ดีขนาดไหนแต่ภาษากายของเรามันแสดงออกมาในทางตรงกันข้ามมันก็จะทำให้เราไม่น่าเชื่อถือได้

Spread the love