ความชัดเจนของแสงและสี

ความชัดเจนของแสงและสี
ความชัดเจนของแสงและสี

โลกของเรานี้ไม่แปลกหรอกแต่ที่แปลก คือ คนเราต่างหากที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับโกลได้มากกว่า ถ้าเรามองความเป็นจริง ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ทุกอย่างมันก็เป็นแบบนั้นมาโดยตลอด เราไม่ สามารถไปเปลี่ยนให้ลักษณะของไฟไม่มีแสง หรือว่า ดวงอาทิตย์ ไม่มีความร้อนได้ เพราะว่าหลาย ๆอย่างมันเกินความจำเป็นของเราที่จะต้องรับรู้

บางเรื่องเราก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้น การดำเนินชีวิตของคนเราก็แบบนี้หละครับ มันมีหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นเราจะต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้

 

Spread the love