คนเราต่างหากที่ต้องทำทำตามความฝันของตัวเองให้ได้มากกว่าจะมายืนมอง

คนเราต่างหากที่ต้องทำทำตามความฝันของตัวเองให้ได้มากกว่าจะมายืนมอง วันนี้มีหลาย ๆอย่างที่คิดว่าตัวเองน่าจะได้ลงมือทำ ผมเองได้คิดมาตลอดว่าถ้าเราไม่ลงมือแล้วใครเล่าจะบอกว่าทำได้ไม่น่าเชือว่าหลาย ๆอย่างที่ผ่านมาผมเองกลับไม่ได้ลงมือทำเลย อย่างนี้หละ ทำแบบไหนก็ได้ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อหาฝันของตัวเอง เราเองก็ทำตามได้เท่านี้จริง ๆเลย ผมเองก็คิดว่าเราจะต้องทำตามที่คิดว่าให้ได้

181990

 

บทควาามที่น่าสนใจ