ก่อนกลับบ้านวันนี้

ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้

ก่อนกลับบ้านวันนี้ หลาย ๆ คนอาจจะมีเป้าหมาย คือการกลับบ้านให้เร็วที่สุด แต่ว่าเราเองไม่ได้เป้าหมายให้กลับถึงบ้านเร็วที่สุด เราอยากจะให้ทุกเวลาเป็นเวลาที่มีความสุขทีสุด ชีวิตผันเปลี่ยนมามากมาย ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า คนเรานั้นชีวิตสั้นเกินกว่าที่เราจะไม่มองข้างทางเลย

คนเราหลาย ๆ คนลงมัวเมากับการว่าเป้าหมายของตัวเองจะต้องได้ตามที่คิดว่าไว้ คนเราเมื่ออายุมากขึ้นความคิดก็เริ่มเปลี่ยนที่จะมองโลกไปอีกมุมหนึ่ง เงิน คือเป้าหมายของการทำงานและการใช้ชีวิต แต่ว่าการใช้ชีวิตก็คือเป้าหมายของคนเรา

อยากจะให้ทุกท่านมาีความุขที่จะเดินทาง อยากจะให้ทุกท่านมองทุกอย่างอย่างมีความสุข

ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้
ก่อนกลับบ้านวันนี้

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love