การได้เดินทางก็เหมือนเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบใหม่ ๆ

การได้เดินทางก็เหมือนเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบใหม่ ๆ ไม่ว่าวันนี้คุณกำลัคิดว่าตัวเองอยากจะทำอะไรให้คิดว่าตัวเรานั้นเล็กยิ่งกว่าภูเขา คนเรานั้นหนาคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าทุก  ๆ สิ่ง ๆ ทุก ๆ อย่าง จริง ๆ หากจะมามองจริง ๆ แล้ว คนเรานั้นตัวเล็กยิ่งกว่าทุก ๆ อย่าง ฉะนั้นการใช้ชีวิตก็เหมือนกัน เราจะต้องไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตของเราเอง การเดินทางต่าง ๆ ทำให้เรียนรู้ว่าตัวเราเองก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเพื่อตัวเองได้อยู่อย่างรู้จักว่าโลกเป็นอย่างไร นี่หละหนาชีวิตของคนเรา

การได้เดินทางก็เหมือนเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบใหม่ ๆ
การได้เดินทางก็เหมือนเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบใหม่ ๆ

 

 

บทควาามที่น่าสนใจ

Spread the love