การเดินทางที่แสนยาวไกล จุดมุ่งหมายของการเดินทางคืออะไร

การเดินทางที่แสนยาวไกล จุดมุ่งหมายของการเดินทางคืออะไร 

736325-img-1389433664-1

 

บางทีชีวิตของคนเราก็สั่นเกินไปนะ ที่จะได้เรียนรู้สื่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมา ทั้งเรื่องราวมากมายที่เกินขึ้นบางทียังเรียนรู้ไม่หมดเลย ชีวิตก็หมดไปแล้ว ไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปเพื่ออะไร การเดินทางหลาย ๆ อย่างก็เพื่อจะหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่รู้ว่าหรอกว่าตัวเองต้องการอะไร ต้องการเดินทางกับคนที่เรารักก็เท่านั้นเอง เราเองก็คิดแบบนี้หละ


 

Spread the love