การเดินทางทำให้รู้ว่าตัวเราสามารถเดินทางอย่างไรให้มีความสุข

การเดินทางทำให้รู้ว่าตัวเราสามารถเดินทางอย่างไรให้มีความสุข 

การเดินทางทำให้รู้ว่าตัวเราสามารถเดินทางอย่างไรให้มีความสุข
การเดินทางทำให้รู้ว่าตัวเราสามารถเดินทางอย่างไรให้มีความสุข

บางครั้งก็พยายามถามตัวเองเสมอว่าการเดินทางแต่ละครั้งได้อะไร ก็บอกไม่ได้ว่าการเดินทางออกมาแต่ละครั้งจะต้องได้อะไร เพียงแต่ได้เจออะไรที่ไม่เคยเจอก็มีคสวามสุขมากมายแล้ว

Spread the love