การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด

การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด

สวัสดีครับ วันนี้ของดอีกวันที่เขียนเรื่องราวของการรักษาสิว หรือว่า ครีมรักษาสิว และ ยารักษาสิวนะครับ วันนี้จะมาเขียนเรื่องของการรักษาสุขภาพ โดยวิธีง่าย ๆ ที่เราเองก็สามารถจะทำเองได้ นั่นคือ การมาพักผ่อนโดยการเดินเล่น วันนี้ทำเทที่น่าเดินเล่นที่สุดคือ สวนสาธารณะนั่นเอง ผมเองได้เลือกที่สวนทุ่งศรีเมืองครับ เป็นสถานที่ออกกกำลังกายและเดินเล่น

สิง่ที่สำคัญที่สุดคือการได้ไม่คิดอะไรเลยหนึ่งวัน จริง ๆ การทำงานนั้นเป็นงานทีต้องคิดและทำอยู่ตลอด ต้องเดินทางและต้องคิดว่าเราจะทำอะไรตอนนี้อยู่ตลอด ผมเองก็ต้องคิดและทำอยู่ตลอด ในหนึ่งเดือนที่เป็นวันที่ได้พักผ่อนจริ งๆ นั้นยากมากๆเลย ผมเอง

 

วันนี้เป็นวันทีมีค่ามากที่สุดที่ได้พักผ่อน มาดูว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับ

การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
การเดินคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด

 

 

Spread the love