การจัดการที่ดีคือการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

การจัดการที่ดีคือการทำงานที่ประสบความสำเร็จ 

วันนี้ผมได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกันหลาย ๆ คนครับ บางคนเองจบมาจากการเรียนก็ประสบความเสร็จในการดำเนินชีวิต บางคนเองตั้งแต่เรียนก็ตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จเรื่องของการเรียนมาโดยตลอด แต่ว่าวลาที่จบออกมาการทำงานการใช้ชีวิตต่าง ๆ ของเขากลับไม่เป็นอย่างที่คิดว่าไว้ จริง ๆ แล้วจากที่ผมเองได้พูดคุยกับเขาเองได้ข้อสรุปดังนี้ครับ

1.ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน การวางแผนที่ชัดเจน คือการวางเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างแรก ๆ เลยที่จะทำให้พวกเขาพลาดเพราะว่าเขาขาดการวางแผนที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตต่าง ๆ

2.การไม่มีความรู้ของการทำงานอย่างแท้จริง หลาย ๆคนเลยที่ได้พูกคุยกับผมที่ผ่านมาได้ได้เรียนรู้เลยว่าพวกเขาเองไม่ได้รู้จริง ๆ ในส่งที่ตัวเองจะทำ การเรียนรู้คือทางออกสุดท้ายที่พวกเขาเองจะต้องเลือกทำ

3.การขาดแรงบันดาลใจ สิ่งสุดท้ายที่สำคญมาก ๆ เลยคือการขาดแรงบันดาลใจ การขาดกำลังใจ ไม่มีสิ่ง ี่สามารถชักจูงได้ แต่ มีเพื่อนหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จ เขากลับมีความจนเข้ามาเป็นแรงผลักดันเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย

 

นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผมเองได้เจอมานะครับ