กว่าเราจะเรียนรู้ชีวิต ก็สายกันเกินไป

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ที่น่ารักทุกท่านนะครับ ผมอยากจะเขียนบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางสายนี้ให้มากที่สุดเทา่ที่เวลาต่าง ๆ จะทำได้  เส้นทางของคนเรานั้น มันก็ต่างกัน ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าชึวิตของเรานั้นแตกต่างกันอย่างเสมอ ๆ

คนเราก็แแปลกนะครับ ยอมที่จะเสียของที่ประเมินคุณค่าไม่ได้ กับสิ่งที่คิดว่าสามารถจะประเมิณค่าคุณให้ได้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าโลกเรานี้  มันก็แปลกดี ไม่เป็นอย่างที่คิดว่าไว้เลย

มันแปลกที่คนเรานี่หละครับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลย ทำให้เราเข้าใจว่าโลกมีอะไรที่น่าติดตามมากขึ้นกว่าเดิม